Quận Bình Thạnh

Q. Bình Thạnh

3 phút đến Đinh Tiên Hoàng Q.1

Urban style. 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh

3 phút đến Đinh Tiên Hoàng Q.1

Urban style. 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh

3 phút đến Đinh Tiên Hoàng Q.1

Urban style. 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 40m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ cực lớn

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. 1 Phòng ngủ - 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 40m2

Ánh sáng tự nhiên. 1 phòng ngủ

Balcony lớn, thoáng

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 50m2

Ánh sáng tự nhiên

Sân vườn

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style

Ánh sáng tự nhiên

Diện tích 30m2

Q. Bình Thạnh


10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. 1 Phòng ngủ - 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh


10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. Diện tích 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh


10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. Diện tích 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh


10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. Diện tích 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh


10 phút đến Thảo Cầm Viên

Indochine style. Diện tích 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ lớn

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 30m2

Ánh sáng tự nhiên

Sân thượng rộng

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 40m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony, 1 phòng ngủ

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style

Ánh sáng tự nhiên

Diện tích 24m2

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style

Ánh sáng tự nhiên

Diện tích 30m2

Q. Bình Thạnh

10 phút đến Landmark 81

Industrial style. Diện tích 40m2

Ánh sáng tự nhiên

Cửa sổ lớn

viVI
en_USEN viVI