Quận Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 25m2

Natural light

Balcony

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 25m2

Natural light

Balcony

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Natural light

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Natural light

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Natural light

en_USEN
viVI en_USEN