Quận Gò Vấp

Q. Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 25m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony

Q. Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 25m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony

Q. Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Ánh sáng tự nhiên

Q. Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Ánh sáng tự nhiên

Q. Gò Vấp

10 phút đến Tân Sơn Nhất

Hiện đại - Tối giản style. Diện tích 20m2

Ánh sáng tự nhiên

viVI
en_USEN viVI