Quận 10

Quận 10

10 phút đến chợ Bến Thành

Saigon Tropical style. Diện tích 32m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony rộng

Quận 10

10 phút đến chợ Bến Thành

Saigon Tropical style. Diện tích 32m2

Ánh sáng tự nhiên

Balcony

Quận 10

10 phút đến chợ Bến Thành

Saigon Tropical style

Ánh sáng tự nhiên

Diện tích 25m2

Quận 10

10 phút đến chợ Bến Thành

Saigon Tropical style

Ánh sáng tự nhiên

Diện tích 25m2

viVI
en_USEN viVI